Article image
Digitaalisen maailman, suunnittelun ja kehittämisen, ohjelmistotekniikan, tietorakenteiden ja käytettävyyden opiskelut ovat imaisseet Kati Aurasen mukaansa.
Kaupallinen yhteistyö

22.02.2023
Työelämä ja yrittäjyys

Kati Auranen tietää, että yliopisto voi olla vaarallinen paikka

Teksti: Hannele Norja
Kuva: Tuukka Kiviranta

Se, että opinnot ovat joustavia, itsenäisiä ja omalla paikkakunnalla, sinetöivät opiskelupäätöksen.

Seinäjokelaisen Kati Aurasen, 46, opiskelut ovat edenneet hyvin ja aikataulussa. Tampereen yliopiston tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma Seinäjoella houkutti Aurasta sen monipuolisuuden vuoksi.

– Opiskeluohjelmassa on mistä valita, samoin on jatkossa töiden suhteen, Auranen sanoo.

Auranen näkee itsensä työskentelevän valmistuttuaan joko terveydenhuollossa, opettajana tai ohjelmistoalan toimijana tai parhaassa tapauksessa jossain, missä nämä kaikki yhdistyvät.

Laajasta kurssivalikoimasta löytyy itse kullekin sopiva vaihtoehto, sen mukaan mihin haluaa työurallaan suuntautua.

– Koulutus on räätälöityä. Täällä pystyy opiskelemaan juuri niitä asioita, jotka edesauttavat omaa työtä tai itse kunkin tulevaisuudensuunnitelmia.

Tuki ollut tarpeen ja riittävä

Auranen sanoo olevansa koukuttunut opiskeluun. Hän on tyytyväinen perheensä tukeen ja siihen, että pystyi jäämään opintovapaalle. Vaikka opiskelua piti alkuun opetella, on oman ryhmän kuin yliopistokeskuksenkin tuki ollut tarpeen. Ja sitä on riittänyt.

– Opiskelu on paljolti yksinpuurtamista, mutta kokoonnumme opiskelijoiden kanssa tarpeen mukaan. Esimerkiksi tällä hetkellä neljästä kurssista on kaikista menossa ryhmätyö, Auranen sanoo.

Valtaosa luennoista nauhoitetaan ja ne ovat katsottavissa omaan tahtiin, vaikka kotisohvalta käsin.

Auranen kertoo tehneensä opiskelujen eteen tosissaan töitä. Oman ajanhallintansa hän myöntää tosin yllättäneen välillä heikkoudellaan.

– Kyllä opinnot ovat silti minut imaisseet! Yliopisto on vaarallinen paikka loputtoman uteliaalle ihmiselle. Tästä pitää osata nauttia, Auranen naurahtaa.

Verkostoituminen onnistuu

Omalla paikkakunnalla opiskelussa Auranen pitää hyvänä verkostoitumismahdollisuutta paikallisten toimijoiden kanssa. Sitä edesauttavat niin yritysvierailut kuin projektityöt.

– Jos ei tule itse lähdettyä, niin yliopistokeskuksen puolesta yritysvierailuja kyllä järjestetään, Auranen kehuu.

Opiskelijaryhmänsä keski-iän Auranen sanoo lähestyvän keski-ikää. Melkein kolmannes ryhmästä on naisia.

– Me keskustelemme samasta asiasta monesta eri näkökulmasta. Se lisää ymmärrystä.

Asennoituminen kaikkeen teknologian kehittymiseen kasvaa kohisten myönteiseen suuntaan.  Auranen sanoo olevan mahdotonta edes visioida tulevaisuutta. Se innostaa, kun huomaa mitä kaikkea teknologia mahdollistaa, mitä sillä voi tehdä ja mihin osallistua.

– Tämä on loppujen lopuksi varsin käytännönläheinen tieteenala ja ohjelmistoala on muuttanut ja tulee muuttamaan jokaista toimialaa.

Teknologian kehittämiseen joudutaan panostamaan myös terveydenhuollossa.

Valmiuksia moneen

Kati Auranen on valmistunut sairaanhoitajaksi, opiskellut hallintotieteiden maisteriksi sekä kouluttautunut työelämätarpeiden ohjaamana. Viime syksynä aloittamansa tietojenkäsittelyn maisteriohjelman rinnalla hän suorittaa opettajan pedagogisia opintoja. Valmista tietojenkäsittelyn suhteen pitäisi olla keväällä 2024.

-Tätä koulutusta ei ole suunniteltu töiden ohessa tehtäväksi kahden vuoden aikataululla. Tai ainakaan minusta ei siihen olisi, Auranen sanoo.

Hän ei halua heittää hukkaan terveydenhuollon koulutusta ja kokemustaan.

-Koen tämän maisteriohjelman tuovan mahdollisuuksia tehdä terveydenhuollossa sellaisia asioita, mitkä vaikuttavat siihen kehittävästi. Teknologian kehittämiseen joudutaan panostamaan myös terveydenhuollossa.

Auranen pitää loistavana sitä, että Seinäjoella on mahdollista opiskella intensiivisellä porukalla. Hän kannustaa kaikkia lähtemään rohkeasti irtiottoon ja kokeilemaan, jos vähääkään tekee mieli.

-Kehitysmyönteisyys ja monialainen yhteistyö on meidän kaikkien asia.

Opiskeluohjelmassa on mistä valita, samoin on jatkossa töiden suhteen.

Mikä on maisteriohjelma ja kuinka opinnot on järjestetty?

Maisteriohjelmat johtavat ylempään korkeakoulututkintoon. Niihin voivat hakea pääsääntöisesti alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai muun vastaavan tasoisen tutkinnon kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet.

Maisteriopinnot (120 op) on yleensä suunniteltu siten, että ne voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa on käynnistymässä syksyllä 2023 kolmen alan maisteriopintoja:

  • Strategic Project Management on Vaasan yliopiston uusi kansainvälinen DI-ohjelma, joka kouluttaa asiantuntijoita suunnittelemaan, hallitsemaan ja toteuttamaan tekniikan projekteja. Opetus tapahtuu Seinäjoella ja opetuskielenä on englanti. Ohjelma johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon. Syksyllä ohjelmassa on aloittamassa 35 opiskelijaa.
  • Kestävän ruokaliiketoiminnan opintokokonaisuus tarjoaa työkaluja ja näkökulmia innovatiiviseen ruoka-alan liiketoiminnan kestävään uudistamiseen.  Opintokokonaisuuteen voi hakeutua sekä Helsingin että Vaasan yliopiston kautta. Vaasan yliopistossa opintokokonaisuus kuuluu kauppatieteiden maisteriopintojen vapaavalintaisiin opintoihin. Helsingin yliopistossa opinnot löytyvät elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman opintotarjonnasta.
  • Tietotekniikan alalta on valittavissa kaksi Tampereen yliopiston tarjoamaa vaihtoehtoa: tietotekniikan DI-ohjelma ja tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma. Opinnot yhdistävät lähiopetusta, etäopetusta ja itsenäistä opiskelua ja ne järjestetään Seinäjoen, Porin ja Tampereen kampusten yhteistyönä. Opinnot antavat valmiuden kehittää ohjelmistotuotantoprosesseja sekä suunnitella ja toteuttaa laajoja tietojärjestelmiä.

Korkeakoulujen kevään 2023 toisen yhteyshaun hakuaika alkaa 15.3. ja päättyy 30.3. Haku tehdään sähköisesti Opintopolussa.

maisteriohjelma
Jussi Rasku sanoo maisteriopintojen mahdollistavan osaamisen syventämisen ajankohtaisista aiheista ja hyödyntävän viimeisimmän tutkitun tiedon työelämässä. Kuva: Hannele Norja.

Ajurina kopioitava digitaalinen älykkyys

Viime vuonna tehdyn ohjelmistoyrityskartoituksen perusteella tietotekniikan osaajat ovat edelleen kiven alla.

-Meillä Etelä-Pohjanmaalla tilanne oli vielä muutama vuosi sitten koko lailla hyvä, mutta sen jälkeen ala on ollut nosteessa myös täällä ja tilanne on muuttunut vaikeammaksi, tutkijatohtori Jussi Rasku sanoo.

Hän vastaa Seinäjoen yliopistokeskuksen tietotekniikan DI-ohjelman sekä tietojenkäsittelyopin maisteriohjelman Seinäjoen toteutuksesta.

-Maisteriopinnot mahdollistavat osaamisen syventämisen ajankohtaisista aiheista ja viimeisimmän tutkitun tiedon hyödyntämisen työelämässä, Rasku sanoo.

Hän toteaa niiden toimijoiden, jotka eivät ota ohjelmistoja käyttöön, jäävän jälkeen ja tulevan kilpailluiksi ulos markkinoilta.

-Elämme seuraavan teollisen vallankumouksen aikaa. Tällä kertaa sen ajurina ei ole höyrykone, sähkö tai edes transistori, vaan kopioitava digitaalinen älykkyys. Sen ilmentymä voi olla ihmisen kirjoittama tietokoneohjelma tai esimerkiksi tekstiä generoiva tekoälyalgoritmi.

Rasku sanoo opiskelijoiden erilaisten työhistorioiden mahdollistavan uuden katsontatavan ja ohjelmistoratkaisuiden rakentamisen aiemmin teknologisessa kehityksessä ulkokehälle jääneille toimialoille.

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
5/5 - (4 votes)

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset