Article image
Seinäjoen ammattikorkeakoulun projektipäälliköt Johanna Kivioja, Janne Heikkinen ja Risto Lauhanen tekevät työtä hartiavoimin suomalaisen maatalouden ja maatilayrittäjien sekä koko tuotantoketjun edistämiseksi.
Kaupallinen yhteistyö

14.06.2024
Työelämä ja yrittäjyys

Maatilayrittäjien kumppanina muutoksessa

Teksti: Harri Puhakainen
Kuvat: Jenna Koivisto

Seinäjoen ammatti­korkeakoulu, SeAMK, on eri hankkeillaan ennaltaehkäisemässä ilmaston­muutoksen haittoja sekä edes­auttamassa maatila­yrittäjien menestymistä vääjäämättä tulevassa muutoksessa.

Maatilayrittäjien määrä on Suomessa laskenut, ja kehityssuunta on yhä samanlainen. Menestyvillä ja hengissä kovassa kyydissä selviävien tilojen on pakko kehittää koko ajan toimintaansa jo pelkästään ilmastomuutoksen näkökulmasta katsottuna.

– Me teemme laajasti työtä ja tutkimusta maatilayrittäjien kanssa heidän toimintaedellytystensä ja menestyksensä parantamiseksi, SeAMKin Luonnonvara-alan ja biotalouden tutkimus- ja kehittämispäällikkö Anu Palomäki kertoo.

Anu Palomäki kertoo, että SeaAMK tekee laajasti työtä ja tutkimusta maatilayrittäjien kanssa heidän menestyksensä parantamiseksi.

Osa SeAMKin palveluista on maksullista, ja osaan maatilayrittäjät pääsevät mukaan pilottiyrityksinä.

– Kolme vuotta sitten oli ensimmäinen pilotointihanke kestävään viljelyyn liittyen. Tällöin tilojen mukaan saaminen oli haastavampaa. Nyt alkaneessa hankkeessa hakijatiloja oli sitten jo enemmän kuin pystyimme ottamaan.

Yhdessä yrittäjän kanssa

SeAMKin tutkijat ja hankkeen vetäjät eivät halua olla päällepäsmäreitä, vaan kehittäjiä, jotka yhdessä yrittäjän kanssa saavat tämän tilan voimaan entistä paremmin.

– Tilojen omistajilla on valtavasti intoa kehittämiseen, joten lähtökohdat eri hankkeiden viemiselle eteenpäin ovat oivalliset, Palomäki kiittelee.

kuivike

Uudet menetelmät ja pellon kasvukunnon parantaminen ovat kaikille viljelijöille selkeästi asioita, jotka kiinnostavat jokaista maatilayrittäjää.

– Myös viime kesänä koettu kuivuus ja siihen varautuminen ovat juuri nyt useampien tuottajien huulilla, Tulevaisuuden ilmastoviisas ruokajärjestelmä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen vetäjä Janne Heikkinen kertoo.

SeAMKilla alkaa syksyllä pellon kasvukuntoon perehtyvä, viljelijöille suunnattu maksuton koulutus. Koulutus toteutetaan osana Hiiliviljelyn portaat -hanketta. Koulutuksesta on lisätietoa hankkeen verkkosivuilla.

Turvevapaa ruokaketju

Turvetuotanto on romahtanut 20-30 miljoonasta nykyiseen noin viiteen miljoonaan kuutioon.

Turvetuotanto jakautuu energia- ja kasvuturpeeseen. Kasvuturve oli aiemmin vain energiaturpeen sivutuote, joka oli sen vuoksi hyvin edullista.

– Nyt turpeen tuotanto jakautuu lähes puoliksi, jolloin kasvuturpeen hinta tulee varmasti nousemaan, Turvevapaan ruokaketjun projektipäällikkö Johanna Kivioja taustoittaa.

Energiaturvetta nostetaan nykyään vain tilauksesta, mikä on tehnyt osaltaan valtavan rakennemuutoksen aiemmin turvetta nostaneiden koneyrittäjien liiketoimintaan.

– Huoltovarmuuden vuoksi pitäisi kuitenkin olla niin, että tarvittaessa turvetta voidaan käyttää lämmön tuotantoon muun tuotannon ollessa riittämätöntä, Tulimyrsky -hankkeen vetäjä Risto Lauhanen muistuttaa.

Agrologiopiskelijat Laura Hakala, Eveliina Ruuskanen ja Noora Nokso ovat kesän harjoittelijoina SeAMKin tutkimusprojekteissa. Hakalalla ja Noksolla kiinnostus agrologin opintoihin heräsi kotitilalta. Ruuskanen puolestaan kiinnostui agrologin ammatista työskenneltyään ensin elintarvikealalla.

Ympäristöturvetta käytetään sekä kuivikkeena että kasvihuoneissa, joissa se on erinomainen kasvualusta kaikille kasvihuoneissa viljeltäville kasveille.

– Ympäristöturpeen käyttö jakautuu lähes puoliksi eli puolet menee kuivikkeiksi ja puolet kasvualustoiksi, Kivioja laskee.

Ympäristöturvetta Suomesta viedään myös ulkomaille, lähinnä Keski-Eurooppaan.

JAMilla on turvevapaa ruokaketju -hankkeessaan sisäviljelykontti, jossa kasvualustakokeita voidaan tehdään nopeammalla aikataululla.

– Kasvualustakokeiden tuloksia saadaan jo muutamassa viikossa ja tällainen käytännön toiminta on tässä hankkeessa aika merkittävä asia. Siinä saadaan nopeasti poissuljettua niitä materiaaleja, joita ei voi kasvualustana käyttää, Kivioja iloitsee.

Kuivike on kotieläintiloilla välttämätöntä

Aiemmin pääosin turpeesta saatu kuivike on kaikilla kotieläintiloilla ollut edullinen ja mainio alusta eläinten turvalliseen kasvattamiseen.

– Etelä-Pohjanmaan alueella kuiviketta on saatu läheltä, ja edullisen ja ennustettavan hinnan merkitys on aika suuri, sillä sitä kuluu esimerkiksi nautatuotantotiloilla merkittäviä määriä, Kivioja sanoo.

SeAMK, Järviseudun koulutuskuntayhtymä ja Luonnonvarakeskus kehittävät yhdessä alan yritysten kanssa uusia kuivikemateriaaleja, jotka voisivat tulevaisuudessa korvata mahdollisesti kokonaan turpeen käytön.

kuivike

– Rahkasammal on mielenkiintoinen materiaali kasvualustoissa, ruokohelpi puolestaan kuivikkeissa, Kivioja toteaa.

Turpeen käyttö kuivikkeena broileritiloilla on mahdollistanut sen, ettei tiloilla ole tarvinnut käyttää antibiootteja.

– Kuivikkeen vaatimukset eläintiloilla ovat siis aika vaativat, joten olisi tärkeää löytää korvaava tuote, Palomäki muistuttaa.

Myös uusien kuivikkeiden kehittelyssä SeAMK on mukana Luonnovarakeskuksen kenttäkokeessa, jossa broileritilalla kokeillaan kymmentä eri materiaalia kuivikkeina.

Varautuminen maastopaloihin ja myrskyihin lisääntyy

SeAMKin Tulimyrsky -hankkeessa viedään tiedottamisen kautta eteenpäin maatilayrittäjien varautumista luonnon ääri-ilmiöihin.

– Lähestymme alueen viljelijöitä seminaareissa, messuilla, verkon välityksellä sekä myös erilaisilla mediajutuilla, hankkeen vetäjä Risto Lauhanen kertoo.

Ilmastonmuutokseen liittyviin toimenpiteisiin ollaan varsinkin maatalouden ja metsänhoidon piirissä kohdentamassa entistä enemmän erilaisia hankkeita.

– Kansallisessa sopeutumissuunnitelmassa on tuotu esiin sään ääri-ilmiöt, esimerkkeinä vaikka metsäpalot ja myrskytuhot, joita edistävät olosuhteet ovat ilmastonmuutoksen myötä todennetusti lisääntyneet, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Anu Palomäki pohtii.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa.

– On monia asioita, joita voidaan varautumisena tai ennakointina tehdä. Yhtä tärkeää on myös tieto siitä, miten toimia, kun ääri-ilmiö yllättää sekä se, miten jälkihoitoa tehdään, Lauhanen selvittää.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

SeAMKissa on yhdeksän tutkimusryhmää, joista yksi on Kestävä ja vastuullinen ruoantuotanto.

Kestävä ja vastuullinen ruoantuotanto -tutkimusryhmä:
• Yli 20 asiantuntijaa.
• Kokonaishankebudjetti noin 4 miljoonaa euroa.
• Hankkeita käynnissä 28 kappaletta.

Hankkeita

Tulimyrsky
• Tulimyrsky-hankkeessa SeAMK ja EP:n pelastuslaitos välittävät maastopaloja ja myrskytuhoja koskevaa varautumistietoa eteläpohjalaisille maatiloille.
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut hanketta EU:n maaseuturahoituksesta.

Turvevapaa ruokaketju
• Turvevapaa ruokaketju -hankkeessa etsitään ja tutkitaan yhdessä viljelijöiden ja alan toimijoiden kanssa turvetta korvaavia materiaaleja kuivike- ja kasvualustakäyttöön.
• Toteuttajina SeAMK, Luonnonvarakeskus ja Järviseudun Koulutuskuntayhtymä.
• Hanke on Etelä-Pohjanmaan liiton kautta alueelle kohdennetun tuen avulla toteutettu. Muu rahoitus: Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö sekä hanketoteuttajat.

Tulevaisuuden ilmastoviisas ruoka­järjestelmä Etelä-Pohjanmaalla, TIRE­
• TIRE-Hankkeessa vahvistetaan Etelä-Pohjanmaan alueella toimivien maatilojen ja elintarvikeyritysten ilmastotyötä ja vastuullisuutta. Konkreettisena toimena on saada pellon kasvukuntoa parantamalla viljelyssä käytetyt tuotantopanokset satoon ja sadon mukana elintarviketuotannon kautta kuluttajalle.
• Toteuttajina SeAMK ja Luonnonvarakeskus.
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut hanketta EU:n maaseuturahoituksesta.

Hiiliviljelyn portaat
• Hiiliviljelyn portaat -koulutushankkeessa paneudutaan syksyllä alkavan koulutus­kokonaisuuden kautta maan kasvukuntoon vaikuttaviin tekijöihin, tuottavuuden edistämiseen ja vaihteleviin sääolosuhteisiin varautumiseen.
• Toteuttajana SeAMK.
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut hanketta EU:n maaseuturahoituksesta.

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
5/5 - (1 vote)

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset