Article image
05.05.2022
Työelämä ja yrittäjyys

Senaatissa vastuullisuus näkyy vahvasti arjen tekemisissä

Teksti: Hanna Hattar
Kuvat: iStock

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-konserni on julkaissut vuoden 2021 vastuullisuusraporttinsa, jossa kuvataan kattavasti, miten vastuullisuuden eri näkökulmat ovat toteutuneet konsernin arjessa.

Senaatin vastuullisuustavoitteet liittyvät erityisesti valtion työympäristöjen uudistamiseen ja tilojen yhteiskäyttöisyyden kehittämiseen ja niiden myötä saavutettaviin toimitilasäästöihin sekä energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen.

– Tavoitteenamme on, että valtion toimitilat ovat hiilineutraalit vuodesta 2035 alkaen. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme rakentaneet konkreettisen ohjelman, joka sisältää yksityiskohtaisia toimenpiteitä erityisesti kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa, kertoo Senaatti-konsernin yhteiskuntavastuujohtaja Timo Kanerva.

Senaatti-konserni saavuttanut jo merkittävät päästövähennykset

Matka kohti hiilineutraaleja valtion tiloja on edennyt suunnitelmallisesti. Senaatti on onnistunut vähentämään kiinteistöjen käytönaikaisia päästöjä vuodesta 2012 vuoteen 2021 reilut 90 prosenttia. Tulos on saavutettu kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta, panostamalla energiatehokkuuteen ja parantamalla tilatehokkuutta.

Senaatin ylläpitämien valtion kiinteistöjen kokonaisenergian käytöstä 76 prosenttia katetaan nyt uusiutuvalla energialla. Kertomusvuonna Senaatin kaukolämpösopimukset uusittiin uusiutuvaan energiaan, minkä ansiosta kaukolämmön päästöjä vähennettiin 71 prosenttia. Jo vuosia valtion kiinteistöihin on ostettu 100-prosenttisesti uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä.

Senaatti tuottaa itse aurinkosähköä. Aurinkosähköohjelman mukaisesti Senaatin kiinteistöihin eri puolilla Suomea toteuttiin vuoden 2021 aikana 18 uutta aurinkovoimalaa.

Lisäksi Senaatti-konserni tuottaa itse aurinkosähköä. Aurinkosähköohjelman mukaisesti Senaatin kiinteistöihin eri puolilla Suomea toteuttiin vuoden 2021 aikana 18 uutta aurinkovoimalaa. Nyt voimaloita on kaikkiaan 36.

Senaatin rakentamistoiminnassa kaikissa yli 2 miljoonan euron rakennushankkeissa lasketaan hiilijalanjälki ja asetetaan konkreettiset päästövähennystavoitteet. Uudisrakennuksissa tavoite on 25 prosentin ja peruskorjauksissa 15 prosentin pienennys. Rakentamisessa painotetaan myös kiertotalousperiaatteita. Senaatti on mukana muun muassa ympäristöministeriön green deal -sopimuksissa, jotka liittyvät päästöttömiin työmaihin, kestävään purkamiseen ja muovien vähentämiseen työmailla.

Tehokkaat työympäristöt ovat myös ympäristöteko

Senaatti onnistui yhdessä asiakkaidensa kanssa saavuttamaan merkittäviä säästöjä valtion virastojen ja laitosten tilakustannuksiin panostamalla uudenlaisiin työympäristöihin ja myymällä valtiolle tarpeettomia kiinteistöjä.

Vuonna 2021 investoinnit olivat 417 miljoonaa euroa ja kiinteistöjä myytiin 78 miljoonalla eurolla. Toimitilasäästöt olivat 11,5 miljoonaa euroa, kun tavoite oli 7 miljoonaa euroa. Vuosien 2015–2021 välillä valtiolle toteutetut toimitilasäästöt ovat kumulatiivisesti olleet yhteensä 500 miljoonaa euroa.

– Uudenlaiset työympäristöt ja tehokkaat tilaratkaisut eivät tuo vain rahallista hyötyä, vaan tukevat myös valtion ympäristötavoitteita ja ovat yksi olennainen keino päästöjen vähentämisessä, korostaa konsernijohtaja Jari Sarjo.

Ylläpito toteutetaan kustannustehokkaasti

Senaatti panostaa kiinteistöjensä ylläpitoon ja tuottaa ne tutkitusti kustannustehokkaasti. Vuonna 2021 kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin yhteensä 93,5 miljoonaa euroa. Panostukset kohdistettiin muun muassa rakennusten sisäilmaa parantaviin toimenpiteisiin strategisen tavoitteen mukaisesti. Sisäilmaan liittyviin korjauksiin käytettiin 48 miljoonaa euroa. Pitkäjänteinen työ hyvien sisäolosuhteiden eteen on tuottanut tulosta. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys sisäolosuhteisiin ja Senaatin toimintatapaan sisäilma-asioissa on ollut vuosittaisten tutkimusten mukaan noususuuntainen jo seitsemän vuotta. Puolustuskiinteistöissä on nyt lähdetty hyödyntämään Senaatin sisäilmatoimintaan liittyvän nollatoleranssiohjelman toimintamalleja.

Senaatin 20. yhteiskunta­vastuuraportti

Senaatin yhteiskuntavastuuraportti, joka toimii samalla sen vuosikertomuksena, on julkaistu verkkosivuilla osoitteessa www.senaatti.fi/yhteiskuntavastuuraportti2021. Raportti kattaa Senaatti-konsernin kahden liikelaitoksen eli Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen toiminnan.

Raportti tarjoaa runsaan kattauksen Senaatin vuoden 2021 toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Senaatin järjestyksessään 20. yhteiskuntavastuuraportti on laadittu GRI-standardien peruslaajuuden mukaisesti ja raportin numeroaineisto on kolmannen osapuolen varmentama. Senaatti raportoi myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, joista se on valinnut toimintansa kannalta viisi keskeistä tavoitetta.

Senaatti-konserni

• Muodostuu Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä.
• Toimii Suomen valtion kiinteistöasiantuntijana ja toimitilakumppanina.
• Puolustuskiinteistöt-liikelaitos palvelee puolustushallintoa toimitila-asioissa ja -tilanteissa.
• Senaatti-kiinteistöt vastaa valtionhallinnon muista toimitiloista.

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset