Article image
23.05.2022
Koti ja asuminen

Rakentajalle tarjolla joustavuutta

Teksti: Hannele Norja
Kuvat: iStock

Vapaus tuo aina mukanaan vastuuta, myös rakentamisessa. Hyvää asumisetikettiä kannattaa noudattaa.

Suunniteltua lakiuudistusta on Omakotiliitossa pidetty hyvänä avauksena ja mahdollisuutena saada rakentamiseen uusia vaihtoehtoja.

– Ihmisillä on saattanut elämäntilanteiden muuttuessa, ja etenkin viime vuosina, tulla uusia tilantarpeita, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander toteaa.

– Olemme kannattaneet uudistusta ja byrokratian keventämistä.

Alle 30 neliön rakennukset

Silander korostaa tässäkin kohdin hyvän asumisetiketin noudattamista. Rakentamiseen on syytä valmistautua huolella ja perehtyä erilaisiin määräyksiin, myös maisemallisiin asioihin.

– Oletus on, että ihmiset tekevät normaalia tiedonhankintaa, vaikka aukkojakin siinä saattaa tulla. Silloin naapurisopu voi olla koetuksella. Hyvällä asumisetiketillä niin ei pääse käymään.

Yhtenä suurimpana hyödystä rakennusluvan vapautumisesta alle 30 neliön rakennuksilta Silander näkee rakentamisen joustavuuden.

– Kun yhteen lupaan ei tarvitse kasata kaikkea, pystyy rakentamisen aikatauluttamaan oman elämäntilanteen ja talouden mukaan.

Tietoa on syytä hankkia

Omasta rakennusoikeudesta kannattaa Silanderin mukaan olla tietoinen. Lakiuudistus ei antaisi lupaa rakentaa lisää, jos kaikki rakennusoikeus on jo käytetty.

-On hyvä, että kunnista saa ohjeistusta ja neuvontaa. Tiedon äärelle on syytä hankkiutua.

Silander toteaa lakiuudistuksen valmistelun muuttuneen matkan varrella. 432-sivuiseen tekstiin mahtuu laajoja uudistusehdotuksia alle 30 neliön rakennusluvan vapauttamisen lisäksi. Uusi lakiesitys sai kuulemistilaisuudessa rankkaa kritiikkiä lähes 600 osallistujalta.

– Jää nähtäväksi, miten lakiuudistuksen käy, ja samalla tämän alle 30 neliön rakennuksen lupavapautuksen, Silander toteaa.

Alle 30 neliön mökki

3 kommenttia

Vapauttamisessa on niin hyvää kuin huonoakin

30 neliömetrin rakennusten vapauttaminen luvanvaraisuudesta herättää Vaasan kaupungin rakennustarkastajassa, Paula Frankissa, tuntoja puolesta ja vastaan.

– On toisaalta hyvä, että lupakynnystä nostetaan, mutta on syytä tunnistaa myös siihen liittyvät vaikutukset ja seuraukset.

Vaikka lupaa ei tarvittaisi, laki edellyttää, että määräysten, kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaan pitää rakentaa. Hän huomauttaa, että 30 neliömetriä ei tarkoita lisää kerrosalaa kaavoitetuille alueille.

– Huoli on erityisesti siitä, että paloturvallisuus säilyy. Osaavatko rakentajat, mahdollisesti ei-ammattilaiset, huomioida tarvittavat asiat, Frank pohtii.

Esimerkiksi etäisyydet omiin rakennuksiin, etäisyydet naapurin rakennuksiin ja rajaan, rakennusoikeus sekä kaavan muut määritykset tulee ottaa huomioon. Frank otaksuu myös jälkivalvonnan lisääntyvän, josta kunta ei saa tuloja.

– Pienet kunnat tulevat menettämään suuren osan lupamaksuistaan, Frank toteaa.

– Myös naapuririidat voivat lisääntyä.

Hän huomauttaa, että kaikilla on takuulla yhteinen tavoite vähentää turhaa byrokratiaa, saada lupakäsittelyjä nopeutettua ja tukea rakentamisen mahdollisuuksia.

Kuulostaa lupaavalta

Seinäjoen Omakotiyhdistys valvoo pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Yhdistyksen yhteyshenkilön, Jarkko Kallioniemen, mukaan lakiuudistus kuulostaa lupaavalta.

– Tässä on hyvä olla myös naapureihin yhteydessä sovun säilymisen kannalta. Kukaan ei varmasti halua ikkunansa alle rakennusta eikä esteettistä haittaa. Parasta on kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, Kallioniemi toteaa.

Vaasassa pääosin pienrakentajille korjaus- ja uudisrakentamisen palveluja tarjoavan Rakennuspalvelu Heinon yrittäjä Vesa Heino tiivistää uudistuksen merkityksen.

– Asemakaava-alueella rakentamisen pitää olla säädeltyä tonttien pienuuden ja naapurirakennusten läheisyyden vuoksi.

– Haja-asutusalueella pitäisi tällaisia rakennuksia saada rakentaa lakiuudistuksen hengen mukaisesti.

Runsaiden mökkien kunnalle asia on haastava

Uusinta rakennuslain muutosehdotusta ei ole vielä julkaistu ruotsin kielellä. Suomenkieliseen lakiuudistuksen viimeisimpään versioon Mustasaaren kunnan johtava rakennustarkastaja Michael Ek on ehtinyt jonkin verran tutustua.

– Neljäntuhannen mökkipaikan Mustasaaressa uudistus tulisi toteutuessaan olemaan meille haastava, Ek toteaa.

Hän on samaa mieltä muitten rakennusvalvonnan ammattilaisten kanssa.

– Osaavatko ihmiset ottaa huomioon muut rakentamiseen vaikuttavat lakisääteiset asiat, kuten etäisyyden rannasta, paloturvallisuuden ja rakennusoikeuden mahdolliset ylittymiset.

Ekin mukaan rakennusvalvonnan on helpompi toimia haetun luvan kanssa, kuin lähteä perkaamaan asiaa uutena esimerkiksi valitusten kautta.

– Rakentajalle asia saattaa olla helpompi, mutta meille se on haastava.

– Se nähdään sitten, jos ja kun laki tulee voimaan.

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
5/5 - (1 vote)
Artikkeliin liittyviä hakusanoja
ilman lupaa rakennuslupa rakentaminen

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset