Article image
THL:n erikoissuunnittelija Erika Mäntylä tietää, että tuettujen lomien vaikutukset ovat parhaimmillaan radikaaleja.
14.12.2021
Tapahtumat ja matkailu

Tuetut lomat ovat investointi perheiden hyvinvointiin

Teksti ja grafiikka: Hannele Norja

Tuetut lomat vaikuttavat lomailijoihin myönteisesti ja vaikutukset ovat havaittavissa myös pitkään loman jälkeenkin.

THL:n erikoissuunnittelija Erika Mäntylä tutki vuonna 2019 miten tuetut lomat vaikuttivat lomailijoihin.

– Keskityin tarkastelemaan tuetun lomatoiminnan vaikutuksia osallisuuden kokemuksiin, Mäntylä sanoo.

– Osallisuus on vahvasti yhteydessä hyvinvointiin. Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin.

Osallisuus vahvasti yhteydessä hyvinvointiin

Neljä kuukautta loman päättymisestä vanhempien osallisuuden kokemus oli vahvistunut, koettu terveys kohentunut, elämänlaatu parantunut ja yksinäisyyden kokemukset vähentyneet.

– Osallisuuden kokemuksen muutosta tarkasteltiin osallisuusindikaattorilla, joka sisältää kymmenen väitettä osallisuudesta, Mäntylä sanoo.

– Loma vaikutti lomalla olleiden kokemuksiin siitä, että pystyy tavoittelemaan itselle tärkeitä asioita, kokee saavansa myönteistä palautetta tekemisistä ja pystyy vaikuttamaan oman elämän kulkuun.

Loman tarjoamat mahdollisuudet liikuntalajikokeiluihin, täysihoito ja ystävällinen henkilökunta muodostivat ympäristön, jossa moni lomailija sai onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

–  Positiivisesti mielialaan vaikutti loman saaminen ja sen odottaminen, mutta myös perheen yhteisen lomakokemuksen muistelu loman jälkeen, Mäntylä toteaa.

Yksinäisyys yksi eriarvoisuuden muoto

Kyselyyn vastanneet vanhemmat kokivat yksinäisyyttä ennen lomaa lähes kolme kertaa yleisemmin kuin väestössä keskimäärin koetaan.

– Loman jälkeen itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäiseksi tuntevien osuus oli 23 prosenttia vähemmän.

Mäntylä toteaa muidenkin tutkimusten perusteella yksinäisyyden olevan merkittävä eriarvoisuuden muoto, jolla on huomattavia vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen.

Vaikutukset parhaimmillaan radikaaleja

Parhaimmillaan tuetut lomat saivat ihmisen työllistymään, vaihtamaan paikkakuntaa tai johtivat selkeästi parempaan mielen hyvinvointiin.

– Tämä tapahtui haastateltavien mukaan niillä lomalaisilla, joiden elämää olivat kuormittaneet häpeän tunteet, epävarmuus työllistymisestä sekä köyhyys, Mäntylä sanoo.

Mäntylä kertoo lomailijoiden tunnistaneen tarpeensa irtiottoon vasta lomalle päästyään. Vielä kolme kuukautta loman jälkeen lomalaiset kertoivat lisääntyneestä itsearvostuksesta sekä pystyvyyden tunteen vahvistumisesta.

– Myönteisesti virittyneessä tilassa on helpompi uskoa asettamiinsa tavoitteisiin. Loman saaminen tuntui olevan tunnustus omasta arvosta, Mäntylä tiivistää.

Lomalla voi tuntea olevansa samalla viivalla muiden kanssa.

Tuetut lomat lisäävät yhteenkuuluvuutta muiden kanssa

Huonon taloudellisen tilanteen takia tuetulla lomalla olevat haluavat kokea yhteenkuuluvuutta paremmin toimeentulevien perheiden kanssa.

– Kuulumisen tunne vahvistuu siitä kokemuksesta, kun saa tuntea olevansa loman arvoinen, Mäntylä sanoo.

– Perheille on merkityksellistä saada lomalla tehdä samoja asioita kuin itse maksavat asiakkaat.

Mäntylän mukaan yhteenkuuluvuutta testataan hyvin arkipäiväisiltä näyttävissä pienissä tilanteissa, joilla on suuri merkitys.

– Se alkaa jo heti lomapaikan henkilökunnan kohtaamisissa. Yleensä perheet ovat hyvin tietoisia olevansa tuetulla lomalla ja miettivät kohdellaanko heitä samalla tavalla kuin itsemaksavia asiakkaita.

Tämä on mainos. Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.
Mainos päättyy

Arjesta irtautuminen virkistää kaikkia

Mäntylän tutkimuksen mukaan tuetun loman kokivat virkistäväksi kaikki.

– Arjesta irtautuminen oli merkityksellistä ja mielialaa kohentavaa, Mäntylä sanoo.

Joukosta erottuivat uupumusoireita kokeneet työssäkäyvät.

– Myös lukiolaiset kokivat loman olleen todella tärkeä omien tarpeiden tunnistamisen kannalta.

Lomalle osallistuneille lapsille loma oli erittäin toivottu ja odotettu.

– Lapselle yksittäinenkin onnistumisen kokemus voi olla tärkeä. Myös uusien asioiden kokeilut tarjosivat lapsille itsensä ylittämisen kokemuksia ja itseluottamusta, Mäntylä toteaa.

– Eikä vähiten kylpylän käyttö ollut positiivinen vaikuttava tekijä. Jo uimataidon oppiminen muuttaa niin vanhemman käsitystä lapsensa taidoista kuin lapsen omaa käsitystä omista taidoistaan.

Itsetunnon kehittymistä voidaan lomilla vahvistaa myös erilaisilla liikuntalajeilla tai käsityöpajoilla.

– Lomamuistot ja onnistumiset vaikuttavat mielialaan mukavina tunteina pitkään, Mäntylä tiivistää.

Tuetut lomat | FAKTA

  1. Lomalaiset nauttivat eniten loman ohjelmista, joissa sai olla itse tekemässä tai kokemassa.
  2. Lomatoiminta tarjoaa itsenä ylittämisen kokemuksia.
  3. Oma jaksaminen voimistuu, kun vanhemmilla ja lapsilla on mahdollisuus viettää erikseen omaa aikaa.
  4. Yksinäisyys vähentyy.
  5. Kokemus yhdenvertaisuudesta lisääntyy, kun lomakohteessa on myös paljon itsemaksavia asiakkaita. Palvelu on kaikille samanlaista.
Härmän Kylpylä
Härmän Kylpylän markkinointipäällikkö Emilia Alasaari (keskellä) kannustaa ottamaan yhteyttä lomajärjestöihin. Härmän Kylpylällä on pitkä kokemus tuettujen lomien järjestämisestä. Kuvat: Matti Hautalahti.

Hakemus kannattaa täyttää

Härmän Kylpylä toimii yhteistyössä kaikkien kuuden tuettuja lomia organisoivien lomajärjestöjen kanssa.

– Nyt juuri on meneillään hakuaika perheiden hiihtolomille, markkinointipäällikkö Emilia Alasaari kertoo.

Alasaari kannustaa ottamaan yhteyttä lomajärjestöihin ja hakemaan tuettuja lomia matalalla kynnyksellä.

-Lomia on tarjolla niin työelämässä kuin työelämän ulkopuolella oleville.

Härmän Kylpylä

Yhteistyö on sujuvaa

Härmän Kylpylässä on tuettuja lomajaksoja yli sata vuodessa.

– Yleensä lomajakso kestää viisi vuorokautta, Alasaari sanoo.

Yhteistyö lomajärjestöjen kanssa on Alasaaren mukaan sujunut ketterästi.

– Järjestöt varaavat meiltä edellisenä vuonna seuraavan vuoden loma-ajankohdat. He myös markkinoivat lomia, joskin lomatarjonnat löytyvät myös meidän nettisivuiltamme, Alasaari lisää.

Härmän Kylpylä saa valittujen nimilistat lomajärjestön tekemien päätösten jälkeen. Valituksi tulleet saavat tiedon järjestöltä, mutta kutsu itse lomalle lähetetään kylpylästä.

-Tuettujen lomien vapaaehtoista ohjelmaa meillä on järjestämässä niin vapaa-ajanohjaajat, liikunnanohjaajat kuin fysioterapeutit, Alasaari sanoo.

-Kylpylä on luonnollisesti suosituin kohde, mutta myös liikuntapaikat ovat hyvin varattuja.

Alasaaren mukaan valmiin ruokapöydän lisäksi pientä arjen luksusta lomalaisille tuo myös kosmetologiset hoidot sekä hieronnat.

Eläkeliiton E-P:n piirin toiminnanjohtaja Sirpa Jussila muistuttaa, että lomahakemus on tehtävä 3 kuukautta ennen valittua loma-ajankohtaa.

Eläkeliiton E-P:n piirille kolme tuettua lomaviikkoa

Sirpa Jussila on toiminut Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajana vajaa puoli vuotta.

-Piirille on myönnetty vuodelle 2022 kolme tuettua lomaviikkoa. Jokaiselle lomaviikolle valitaan 30 ihmistä, Jussila sanoo.

Tuet myöntää Maaseudun terveys- ja lomahuolto, MTLH.

-Hakemukset toimitetaan suoraan MTLH:lle, jossa myös tehdään päätökset lomille valituista, Jussila toteaa.

Valinnanvaraa riittää

Eläkeliiton jäsenet voivat hakea niin Työt takana -lomille, Seniorilomille kuin Eläkeliiton kohderyhmälomalle.

-Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin vuoden 2022 lomapaikat ovat Härmän Kylpylä, Rokua Health & Spa sekä Eläkeliiton oma Lehmirannan lomakeskus, Jussila sanoo.

-Muille, Työt takana- ja Seniorilomille, vaihtoehtoja on huomattavasti enemmän.

Lomahakemus on tehtävä vähintään 3 kuukautta ennen valittua loma-ajankohtaa.

-Hakemus voidaan tehdä joko sähköisesti tai paperisella lomakkeella. Pyyntöjä hakemuslomakkeiden tulostamisista tulee aika ajoin, Jussila toteaa.

-Me autamme myös omakustanteisen yhteiskyydityksen järjestämisessä, jos tarve niin vaatii ja jos lähtijöitä on riittävästi, Jussila toteaa.

Piirin toimistoon tulee aikanaan tiedot lomille valituista, mutta tietoja hakijamääristä sinne ei automaattisesti toimiteta.

Mitkä tuetut lomat?

Hae tuettuja lomia!

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

Solaris-Lomat

Hyvinvointilomat

Naiset yhdessä ry

Svenska Semesterförbundet i Finland Rf

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
5/5 - (14 votes)

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset