Article image
Verkko-opiskeluna voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai jopa kokonaisen tutkinnon.
14.02.2020
Työelämä ja yrittäjyys

Verkko-opiskelu on tehokas keino oppia itsekuria

Teksti: Johanna Koskiahde
Kuva: Pixabay

Verkko-opiskeluna voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai jopa kokonaisen tutkinnon. Joustava vaihtoehto mahdollistaa opiskelun työn ja perhekiireiden ohessa. Kursseja verkossa tarjoavat ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Verkko-opiskelu on oiva vaihtoehto tilanteissa, joissa läsnäolo luokkahuoneessa ei onnistu vaikkapa työn ja toisella paikkakunnalla asumisen takia. Osan kursseista voi suorittaa etäopiskeluna, osaan sisältyy lähiopetuspäiviä.

– Oppilaitoksen näkökulmasta vahva panostus verkko-opiskeluun on ajassa toimimista, osa jatkuvaa opiskelutapojen kehittämistyötä. Työssä käyvien opiskelijoiden ja työnantajien kannalta etäopiskelu on usein toivotuin vaihtoehto. Kun opintoja voi suorittaa työpisteeltä tai kotoa, säästyy aikaa ja matkakuluja, summaa Suomen yrittäjäopiston vararehtori Lea Puotinen.

Verkko-opiskelu vaatii suunnitelmallisuutta

Verkko-opiskelussa teknisiä edellytyksiä suurempi haaste voi olla oma-aloitteinen opintojen suunnittelu ja toteutus. Itsenäinen opiskelu sopii heille, jotka eivät kaipaa jatkuvaa vertaistukea opiskeluryhmältään.

Tämä on mainos. Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.
Mainos päättyy

– Verkko-opinnot voidaan suorittaa perustietokoneella ja ohjelmien käytössä avustavat digitutorit. Teknisten seikkojen ohella korostuvat oppimistaidot. Opiskelijan tulee olla itseohjautuva ja pystyä itsekuriin ajankäytössä, toteaa opetuksen kehittämispäällikkö Tuija Vasikkaniemi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Opiskelusuunnitelman mukaista etenemistä tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella.

– Ohjaukseen on panostettu erityisesti, ja se myös vaatii oppilaitokselta paljon resursseja. Vaikka verkko-opetuksella voidaan palvella kerralla suurta määrää opiskelijoita, kurssien valmistelu ja yksilöllinen ohjaus työllistää, huomauttaa Puotinen.

Vuorovaikutus osana opiskelua

Verkko-opiskelu mielletään usein yksin suoritettavaksi etäopiskeluksi. Sen lisäksi se on vuorovaikusta opiskelijan, opettajan ja ryhmän kesken.

– Helposti otaksutaan, että luokkaopiskelu olisi vuorovaikutteista ja verkko-opiskelu ei, mutta tämä on stereotyyppinen ajatus. Hyvin rakennetuissa verkko-opinnoissa on vuorovaikutuksellisuutta. Kysymys on pedagogiasta ja sen hallinnasta, sanoo Vasikkaniemi.

Uusien opiskelumetodien kehittäminen vaatii opettajilta kekseliäisyyttä ja oppimiskäytäntöjen tuntemusta. Oppilaitoksilla onkin nykyään digivalmentajia, digitutoreita ja digitiimejä tukemassa kehitystyötä. Digiloikka on tapahtunut nopeasti ja oppilaitokset hakevat synergiaetua yhteistyötä tekemällä.

– Pohjanmaan alueella toimii muun muassa aktiivinen digitoimijoiden verkosto, jossa kokemuksia ja tuloksia voidaan jakaa eri oppilaitoksia hyödyntävästi, kertoo Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

Vaikka opiskelu digitalisoituu, kokonaan se ei tule verkkoon siirtymään. Verkko-opiskelu täydentää tarjontaa ja lisää joustavuutta, mutta lähiopetusta se ei voi kokonaan korvata.

– Akateeminen yhteisö muodostuu kanssakäymisestä, ja sen opintoja tukeva merkitys on keskeinen, korostaa Jokipii.

Korkeakoulut kehittävät verkko-opiskelua

Vaasan yliopisto on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön Toinen reitti yliopistoon-hankkeessa, jossa avoimen yliopiston puolella on mahdollista suorittaa verkossa hallintotieteen ja oikeustieteen opintoja aina hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon saakka.

-Tämä on ainutlaatuinen kokeilu, jossa Itä-Suomen yliopiston kanssa olemme kehittäneet verkko-opiskelua uuden moduulipohjaisen tutkintokokonaisuuden kautta, kertoo Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

Vaasan yliopisto on jäsenenä myös tekniikan alan koulutusta tarjoavien suomalaisten yliopistojen FITech-verkostoyliopistossa.

-FITech on kaikille tekniikasta kiinnostuneille avoin oppimisympäristö. Sen puitteissa on mahdollista täydentää osaamistaan työelämän tarpeiden mukaisesti, selvittää Jokipii.

Kohti vaihtoehtoisia verkko-opintoja

Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkko-opinnot ovat olleet pääosin yksittäisiä opintojaksoja. Nyt panostetaan myös laajempien, teemaltaan yhtenäisten kokonaisuuksien tarjoamiseen. Viime vuonna aloitettiin verkossa suoritettava PK-yrittäjyyden tradenomikoulutus.

-Tämä on toistaiseksi meidän ainoa lähes kokonaan verkossa toteutettava tutkintomme. Siinä lähiopetuspäiviä on noin kerran kuussa, kertoo opetuksen kehittämispäällikkö Tuija Vasikkaniemi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Lisäksi kulttuurituottajien ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa on pyritty siihen, että opiskelija voi valita, onko läsnä vai seuraako opintoja kotikoneeltaan.

-Vaihtoehtoisten verkko-opintojen tarjoaminen on SeAMKin tavoite. Verkko-opiskelu sopii toisille paremmin kuin toisille. Pedagogisesti olisi arvokasta, jos kukin oppija voisi valita oppimistyylilleen parhaan vaihtoehdon, summaa Vasikkaniemi.

Verkko-opiskelun edut:
• joustavuus ajan, paikan ja opintojen keston suhteen
• opintojen aloitus usein jatkuva
• henkilökohtainen ohjaus tukee opetusta
• opiskelumateriaali verkossa helposti käytettävissä
• tietotekniikan perustaidot riittävät
• monimuoto-opiskelu mahdollistaa yksilölliset opintopolut

Haasteet:
• itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus edistymisen edellytyksenä
• opiskelutovereiden vertaistuki ja yhteisöllisyys vähäistä
• verkko-opiskelu ei sovi kaikille

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
5/5 - (1 vote)
Artikkeliin liittyviä hakusanoja
etäopiskelu opiskelu verkko-opinnot

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset