Article image
05.09.2019
Blogi / Autot ja liikenne

Kotimainen liikennebiokaasu voi olla markkinoiden edullisin

Liikennebiokaasu kasvattaa suosiotaan. Suomessa oli vuoden 2019 kesäkuussa lähes 8 000 kaasuautoa. Kasvu on ollut hurjaa, sillä muutama vuosi sitten kaasuautoja oli ainoastaan muutama tuhat.

Kasvun odotetaan jatkuvan ja biokaasusektori uskoo, että kaasuautojen lukumäärä ylittää 10 000 autoa vuoden 2019 aikana. Kaasuautoja on tarjolla kaikissa ajoneuvosegmenteissä: henkilö-, paketti-, linja-, jäte- ja kuorma-autot. Valikoima on itseasiassa yllättävän kattava. Vanhoja bensiiniautoja on mahdollista muuttaa kaasukäyttöiseksi, jolloin henkilöautosegmentissä valikoima on lähes rajaton.

Tavoitteisiin lisää kunnianhimoa

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuodelta 2016 linjaa, että Suomessa olisi 50 000 henkilökaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Näkemyksemme mukaan henkilökaasuautojen lukumäärätavoitteet tulisi kuitenkin vähintään kaksinkertaistaa tästä. Tämän lisäksi raskaat ajoneuvot tarvitsisivat ihan omat lukumäärätavoitteensa. Kunniahimon tason nostaminen on perusteltavissa ilmastollisilla ja kansantaloudellisilla syillä.
Biokaasu tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, minkä lisäksi liikennebiokaasutoimialan kehittämisellä on useita muita laajakantoisia positiivisia vaikutuksia ja hyötyjä. Liikennebiokaasun käytön lisäämisellä voidaan esimerkiksi myötävaikuttaa Suomen energia- ja ravinneomavaraisuutta ja -huoltovarmuutta, edesauttaa kotimaisen ruokaketjun hiilineutraalisuuspyrkimyksissä sekä luoda edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä sisävesiin ja Itämereen.

Hallitusohjelma vauhdittaa biokaasusektorin kehitystä

Jotta biokaasu saadaan valjastettua osaratkaisuiksi vähäpäästöisen ja edullisen liikkumisen varmistamiseksi, tarvitsee biokaasusektori kehityksensä alkuvaiheessa alkusysäyksen. Tärkeää olisi muun muassa löytää keinot lannan ja maatalouden sivuvirtojen ohjaamiseksi biokaasutukseen sekä vahvistaa edelleen biokaasunjakeluinfrastruktuuria.
Biokaasu on huomioitu hyvin Suomen hallituksen tuoreessa hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman mukainen biokaasuohjelman työstäminen onkin määrä alkaa lähiaikoina. Uskomme, että biokaasuohjelma luo hyvät puitteet biokaasusektorin kehittämiseksi, kunhan ohjelma asettaa riittävän kunnianhimoiset tavoitteet liikennebiokaasun tuotannolle ja käytölle sekä antaa oikein mitoitetut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman vaikuttavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että ohjelmassa määritellään selkeästi vastuutahot ja aikataulutukset.
Nykyisellä hallituksella on paineita uudistaa liikenteen verotusta. Biokaasu on markkinoiden vähäpäästöisin käyttövoima, kun tarkastellaan ajoneuvon koko elinkaaren aikaisia päästöjä. Biokaasusektori uskoo vahvasti, että biokaasun kotimaisuus, uusiutuvuus ja vähäpäästöisyys tullaan ’palkitsemaan’, kun poliittisella tasolla päätetään liikkumisen ohjauskeinoista lähivuosien aikana.
Biokaasusektorin tulevaisuusnäkymät näyttävät tällä hetkellä oikein lupaavilta. Miksipä et siis valitsisi kaasuautoa seuraavaksi menopeliksesi? Näin voit hyödyntää kotimaista, vähäpäästöistä ja jatkossakin edullista liikennebiokaasua.

Anna Virolainen-Hynnä,
toiminnanjohtaja,
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
Artikkeliin liittyviä hakusanoja
autoilu autoilun päästöt biokaasu

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset