Article image
Suomen Yrittäjäopiston asiantuntijat Marja-Leena Oravamäki ja Jarkko Björkbacka osaavat auttaa alanvaihdosta haaveilevia.
Kaupallinen yhteistyö

09.04.2024
Terveys ja hyvä elämä

Uudelle uralle on monta mahdollisuutta

Teksti: Liina Hautanen
Kuvat: Jenna Koivisto ja Suomen Yrittäjäopisto

Alanvaihto, tai ainakin työpaikan vaihto käy yhdellä, jos toisella joskus mielessä.

Tuhansia aikuisopiskelijoita vuodessa kouluttavalla Suomen Yrittäjäopistolla on esittää uudesta ammattitutkinnosta haaveileville selkeät sapluunat.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä tarttua uuteen, vaihtoehtoja kyllä on. Kannattaa olla yhteydessä, niin voidaan yhdessä miettiä, mikä kullekin sopii, Suomen Yrittäjäopiston liiketoiminnan koulutuspäällikkö Ulla-Mari Leivo kannustaa.

Suomen Yrittäjäopiston koulutuspäällikkö Ulla-Mari Leivo
Suomen Yrittäjäopiston koulutuspäällikkö Ulla-Mari Leivon mielestä alanvaihdolle ei ole yläikärajaa. – Alaa voi vaihtaa aina, mehän koulutamme vielä eläkkeeltäkin yrittäjäksi. Opiskelu kannattaa aina, Leivo sanoo.

Uutta ammatillista koulutusta miettiville vaihtoehtoina ovat esimerkiksi koulutussopimus, oppisopimus ja starttipaketit.

Koulutussopimuksella pääset harjoittelemaan uutta osaamista käytännössä

Koulutussopimus on oppilaitoksen ja työpaikan välillä sovittava määräaikainen sopimus palkattomasta työharjoittelusta. Se sopii erityisesti perustason ammattitutkintoihin, joihin ei vaadita aikaisempaa työkokemusta alalta.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä sovitaan harjoittelun kestosta, työajoista, sisällöstä sekä harjoittelun aikana suoritettavista näytöistä. Työharjoittelua voi olla 1-5 päivänä viikossa ja opinnot voi suorittaa joustavasti verkossa.

– Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta harjoittelusta palkkaa tai muuta korvausta. Myöskään työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta, Suomen Yrittäjäopiston koulutussuunnittelija Marja-Leena Oravamäki selventää.

Koulutussopimus on hyvä vaihtoehto esimerkiksi perustutkinto-opiskelijoille, joilla tämänhetkinen työ ei ole sisällöltään sellainen, että näytöt voisi suorittaa oman työn ohessa. Koulutussopimus sopii hyvin myös työttömille työnhakijoille, jotka haluavat hyödyntää työttömyysaikansa opiskelemalla uutta. Usein ajatus alanvaihdosta syntyy myös vanhempainvapaalla.

Suomen Yrittäjäopiston oppisopimusvastaava Jarkko Björkbacka sekä koulutussuunnittelija Marja-Leena Oravamäki SYOajassa-webinaari alanvaihto
Suomen Yrittäjäopiston oppisopimusvastaava Jarkko Björkbacka sekä koulutussuunnittelija Marja-Leena Oravamäki esittelivät SYOajassa-webinaarissa alanvaihdon eri tapoja.

Oppisopimus yhdistää opiskelun ja työssäkäynnin

Toinen työpaikalla järjestettävistä koulutusmuodoista on oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opiskeltavaan tutkintoon tai tutkinnonosaan vaadittavasta osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Työssäoppimista täydennetään tarpeen mukaan Yrittäjäopiston verkko- tai monimuoto-opinnoilla.

– Sopimus oppisopimuskoulutuksesta voidaan tehdä joko uudelle, rekrytoitavalle henkilölle tai jo yrityksessä työskentelevälle henkilölle, joka haluaa päivittää osaamistaan tai kouluttautua uusiin tehtäviin työpaikan sisällä, Oravamäki kertoo.

Oppisopimuskoulutuksen alaikäraja on 15 vuotta, yläikärajaa sen sijaan ei ole.

– Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa yritykseen, joten hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja myös lomat kertyvät normaalisti. Ja jos oppisopimus sovitaan vaikka 1,5 vuodeksi, niin siinähän on opiskelijalle turvattu työpaikka siksi ajaksi, Suomen Yrittäjäopiston oppisopimusvastaava Jarkko Björkbacka vinkkaa.

Oppisopimuksessa töitä tehdään vähintään 25 tuntia viikossa. Työtehtävien tulee olla tutkinnon vaatimusten mukaisia.

– Työpaikalta täytyy löytyä myös opiskeltavat työtehtävät taitava ohjaaja. Ohjauskokemusta sen sijaan ei tarvitse olla, me perehdytämme siihen. Oppisopimuskoulutettavaa ei tarvitse myöskään pystyä palkkaamaan kokoaikatyöhön, mikä pikkuisen madaltaa kynnystä palkkaamiseen, Oravamäki sanoo.

Oppisopimuksessa työnantajalle voidaan tietyin ehdoin maksaa koulutuskorvausta. Työttömän työnhakijan oppisopimukseen työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistolta.

oppisopimus on yksi vaihtoehto alanvaihtajalle
Webinaarissa todettiin, että tyypillistä alanvaihtajaa ei ole, siksi myös tapoja alanvaihtoon on tarjolla useita.

Yrittäjän oppisopimus

Huomioitavaa on, että oppisopimus voidaan laatia myös aloittavalle tai jo olemassa olevalle yrittäjälle. Yhtiömuodolla ei ole väliä, kunhan yritykseltä löytyy voimassa oleva y-tunnus ja yrittäjä on yrittäjäeläkkeen piirissä.

–  Yrittäjälle voidaan tehdä omaan yritykseen oppisopimus joko oman alan tutkintoon tai yrittäjyys- tai esimiestutkintoon. Lisäksi yrittäjälle pitäisi löytyä mentori, Oravamäki sanoo.

Jos sopivaa mentoria ei löydy omasta tuttavapiiristä, mentoria voi hakea myös mentoripankista. Mentorin ei välttämättä tarvitse olla omalta alalta, riittää että hänellä on kokemusta yrittäjyydestä.

Löydä oppisopimuspaikka starttipaketin avulla

Yrittäjäopiston starttipaketit on luotu helpottamaan oppisopimuspaikan löytymistä aloilta, joihin on vaikea päästä ilman aikaisempaa työkokemusta.

– Jos hakija ottaa yhteyttä, että haluaisi esimerkiksi taloushallintoalalle, nostan esiin starttipakettimme. Ne ovat maksullisia, mutta jos palo on kova, niin ehkä siihen haluaa vähän satsata. Alalle tarvitaan kipeästi lisää työvoimaa, mutta ihan ummikkona sinne ei pääse. Debet ja kredit pitää olla jo hallussa, Björkbacka sanoo.

Myös henkilöstöhallinnon starttipaketit ovat olleet suosittuja.

– Siellä ei ehkä se työvoiman tarve ole ollut niin suuri, mutta ala kiinnostaa ihmisiä, ja sitten opiskellaan se starttipaketti, että pääsisi niihin tehtäviin kiinni, Leivo kertoo.

Starttipaketin avulla hankittujen perusopintojen jälkeen oppisopimuspaikan löytyminen on paljon helpompaa. Opinnot voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina noin puolessa vuodessa, jonka jälkeen opiskelija on valmis aloittamaan oppisopimuskoulutuksen.

Starttipakettikoulutukset ovat hyviä myös työpaikoilla tarvittavan lisäosaamisen hankkimiseen. Tällä hetkellä kysyttyjä ovat erityisesti digitaaliseen markkinointiin ja tekoälyyn liittyvät kurssit.

Suomen Yrittäjäopiston strategia kuvana

Minustako alanvaihtaja?

Alanvaihto saattaa tulla ajankohtaiseksi useasta eri syystä. Työt voivat loppua syystä tai toisesta tai terveydellinen tilanne muuttua niin, ettei nykyistä työtä enää pysty tekemään. Joskus sitä on vain ajautunut nuorena jollekin alalle, ja huomannut sittemmin, ettei tämä ollutkaan se oma juttu.

– Joskus elämässä tulee tilanteita vastaan, että nyt voisi olla se paikka lähteä tavoittelemaan uutta. Sotealalla työskentelevällä voi olla mielessä esimerkiksi taloushallinnon opinnot tai kädentaitajat miettivät, voisiko harrastuksesta saada ammatin, Suomen Yrittäjäopiston liiketoiminnan koulutuspäällikkö Ulla-Mari Leivo sanoo.

”Kyllä kannatti!”

Alanvaihto vaatii rohkeutta, mutta uskallus kannattaa.

– Yleinen saamamme palaute on, että olipa hyvä, että uskalsin lähteä tähän ja että kyllä kannatti. Opinnot ovat tuntuneet mielekkäiltä ja ihmiset ovat päässeet uusiin työtehtäviin tai edenneet urallaan, Leivo kertoo.

Opiskella voi myös työn ohella. Näin toimitaan usein esimerkiksi yrittäjyyden ammattitutkintoa opiskellessa. Koulutuksen aikana saa varmuutta siihen, kantaisiko oma yritysidea niin, että voisikin siirtyä työntekijästä yrittäjäksi.

– Yrittäjäopistossa opinnot on rakennettu aikuisten ehdoilla. Ne voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina ja opiskella silloin ja siihen tahtiin kuin itselle parhaiten sopii, jolloin opiskelu ei käy liian raskaaksi.

Ja vaikka opiskelu tapahtuu verkossa, ohjaajan tuki on koko ajan läsnä.

– Se on tärkein ja isoin asia, mistä tulee aina kiitosta koulutuksen jälkeen. Kun oli se oma vastuuopettaja, joka jaksoi tsempata, Leivo sanoo.

Monella aikuisopiskelijalla on jo pitkä aika aikaisemmista opinnoista ja verkko-opinnoista selviäminen saattaa mietityttää. Kaikki ovat kuitenkin pärjänneet hienosti ohjauksen ja tuen avulla.

Joidenkin kohdalla opiskelut mahdollistuvat opinto- tai virkavapaan avulla. Aikuiskoulutustukeakin ehtii vielä hyödyntämään.

– Jos esitys aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta menee läpi, niin tämänhetkisten ehtojen mukaan aikuiskoulutustukea voidaan myöntää vielä, jos opinnot alkavat ennen heinäkuun loppua. Eli jos aloitat opinnot heinäkuun 2024 loppuun mennessä, niin voit 2025 vuoden loppuun asti saada aikuiskoulutustukea, Yrittäjäopiston oppisopimusvastaava Jarkko Björkbacka vinkkaa.

oppisopimus webinaari Suomen Yrittäjäopisto

Miten omaa ammatillista uraa voisi lähteä suuntaamaan uuteen suuntaan?

Helpoin tapa on sanoa itsensä irti ja vaihtaa työpaikkaan, jossa ei välttämättä vaadita ammatillista pätevyyttä tai todistusta.

– Yleisin alanvaihtotapa kuitenkin on, että lähdetään opiskelemaan jotain uutta, useita alanvaihtajia uudelle uralle auttanut Suomen Yrittäjäopiston oppisopimusvastaava Jarkko Björkbacka tietää.

Kun alanvaihdosta haaveilevat ottavat Björkbackaan yhteyttä, ensimmäisenä keskustellaan usein siitä, mitä ammatillisen tutkinnon suorittaminen tänä päivänä vaatii. Ammatillista koulutusta ei voi suorittaa vain opiskelemalla kursseja, sillä ammattitutkinnon perusteissa olennaista on määritys siitä, mitä pitää osata, ja miten osaaminen arvioidaan.

– Ammatillisessa koulutuksessa arviointi on työelämälähtöistä, mikä tarkoittaa sitä, että osaaminen täytyy osoittaa aidossa työympäristössä. Sen vuoksi oleellista on kysyä alanvaihtajalta, missä hän työskentelee nyt, ja onko siellä mahdollista päästä tekemään haluamiasi tehtäviä, tai onko kysyjällä tiedossa yritys, jossa pääsisi koulutus- tai oppisopimuksella niitä tekemään.

Joskus sopiva työssäoppimispaikka löytyy Yrittäjäopiston kontaktien kautta.

Innostuitko alanvaihdosta?

Käy katsomassa, mitä Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa. Jos kiinnostut jotain alasta, ota yhteyttä ks. koulutuksen yhteyshenkilöön. Alanvaihtoa ei tarvitse miettiä yksin, aikuiskoulutuksen ammattilaisilta kannattaa rohkeasti kysyä juuri itselle sopivia vaihtoehtoja.

Liiketoiminnan osaajaksi: https://www.syo.fi/koulutukset/liiketoiminnan-osaajaksi-verkkokoulutus/

Oppisopimuskoulutus: https://www.syo.fi/hakijoille-ja-opiskelijoille/oppisopimus/

Alanvaihto: https://www.syo.fi/hakijoille-ja-opiskelijoille/alanvaihto/

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
5/5 - (5 votes)

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset