Article image
Anu Kultalahti kertoo, että EU:n yritysvastuudirektiiviä on odotettu 10 vuotta.
12.10.2023
Työelämä ja yrittäjyys

Lisää jalansijaa vastuullisuudelle

Teksti: Harri Puhakainen
Kuvat: Emil Bobyrev ja Pixabay

Finnwatchin Anu Kultalahti: Vastuullisuudelle ei ole vaihtoehtoja, vaan se tulee olemaan jopa markkinoille pääsemisen ehto.

Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston, FIBS:in tekemän Yritysvastuu 2023 -kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset ovat entistä sitoutuneempia vastuullisuuteen.
Monilla yrityksillä on ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä moninaisuuteen liittyviä vastuullisuustavoitteita.

35 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti yrityksen vastuullisuustyön lähtökohdan olevan uudistavaa liiketoimintaa, jossa haittojen hallinnan lisäksi yrityksen toimenpiteillä luodaan sosiaalisille ja ympäristöjärjestelmille kykyä elpyä ja kukoistaa.

EU-tasolla on tulossa paljon vastuullisuuteen liittyvää säätelyä, joka tulee kirittämään yritysten vastuullisuustoimintoja.

– EU pyrkii siihen, että vastuullisuudesta tulee valtavirtaa ja jopa niin, että siitä on tulossa markkinoille pääsemisen ehto, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti luonnehtii vastuullisuuskehitystä eurooppalaisella tasolla.

Tekeillä olevalla säätelyllä velvoitetaan yrityksiä huolehtimaan ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista.

– Keskustellaan sääntelystä, jossa viranomaiset voisivat estää pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden tuonnin ja markkinoinnin EU-markkinoilla. Pakkotyö on kiellettyä, mutta sellaista työkalua ei ole, jolla niin tuotettuja tuotteita saadaan pois markkinoilta, Kultalahti selventää.

Yritysvastuudirektiivi

Euroopan parlamentti hyväksyi kesäkuun alussa oman kantansa komission yritysvastuudirektiiviesitykseen. Yritysvastuudirektivissä on kyse yrityksille säädettävästä velvoitteesta välttää ja vähentää haitallisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia niiden omassa toiminnassa ja arvoketjuissa.

Lisäksi siihen sisältyy ilmastonmuutoksen torjuntaa koskia velvoitteita sekä velvollisuus korjata ja korvata aiheutuneet vahingot uhreille.

– Parlamentti muutti komission alkuperäisen esityksen heikkouksia ja palauttaa kunnianhimoa yritysvastuudirektiiviin, iloitsee Kultalahti.

Kultalahti näkee, että on suomalaisyritysten etu olla etujoukoissa vastuullisuusasioissa.

– Erilaisella yritysvastuusääntelyllä EU ohjaa rahoitusta ja sijoitusvirtoja kestäviin kohteisiin. Vastuullisuudesta on tulossa markkinoillepääsyn ehto.

Sähköautovalmistajien vastuullisuudessa on isoja eroja

Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch arvioi sähköautovalmistajien ihmisoikeuksia koskevia vastuullisuusprosesseja keskittyen erityisesti akuissa käytettäviin mineraaleihin.

Vertailussa parhaiten pärjänneet BMW, Tesla ja Volkswagen ovat arvioineet kattavasti mineraaleja koskevien arvoketjujensa riskejä. Yritykset pohjaavat toimintansa johtaviin kansainvälisiin yritysvastuustandardeihin ja raportoivat melko avoimesti alihankintaketjuistaan sekä niihin kohdistetuista vastuullisuustoimenpiteistä.

Vertailussa parhaiten pärjänneistä yrityksistä vain BMW vastasi Finnwatchin kyselyyn, ja antoi osan pyydetyistä alihankintaketjunsa kaivoksia koskevista tiedoista. Tesla julkaisee vastuullisuusraportissaan joitain kaivoskohtaisia tietoja alihankintaketjustaan. Volkswagen on julkaissut sulattamot, joista se hankkii tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa.

– Alihankintaketjujen avoimuudessa on edelleen parannettavaa kaikilla yhtiöillä. Ilman läpinäkyvyyttä kaivostasolle sidosryhmät eivät voi tuoda epäkohtia yhtiöiden tietoon, ja monet ihmisoikeusongelmat jäävät pimentoon, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo.

Vertailussa heikoimmaksi jääneen Kian yritysvastuuraporteissa käytetty terminologia oli epämääräistä ja annetut tiedot niin suppeita ettei sen vastuullisuusprosesseja voitu kattavasti arvioida.

– Sähköautojen markkinat ovat kasvamassa räjähdysmäisesti, mikä johtaa akkumineraalien kysynnän nopeaan kasvuun. Myös siksi kaivossektorin vastuullisuusongelmat tulisi saada hallintaan, Finér muistuttaa. 

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
Artikkeliin liittyviä hakusanoja
sähköautot työelämä ja yrittäjyys vastuullisuus

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset