Article image
Niemistön ja Tervaojan alue on kaavoitettu omakotitonteille. Rivitalojen rakentaminen rinteeseen olisi kaavajohtaja Martti Norjan mukaan ollut hankalaa.
Kaupallinen yhteistyö

23.11.2023
Koti ja asuminen

Etelärinteen tonteilta aukeaa avaruus

Teksti ja kuvat Hannele Norja

Niemistön vetovoima on aina ollut suuri.

Niemistön ja Tervaojan ensimmäisen osan tontit tulevat myyntiin ensi vuoden loppupuolella. Uusi alue rajoittuu Niemistön asuntoalueeseen ja sijaitsee Tervaojan luoteispuolella.

– Alueelle on kaavoitettu 131 omakotitonttia ja yhdeksän yhtiömuotoista ryhmärakentamiseen tarkoitettua tonttia, Seinäjoen kaupungin kaavoitusjohtaja Martti Norja sanoo.

Hän sanoo aluetta halkovan uuden Tervaojantien jatkuvan aikanaan Katilantielle asti eli se tulee yhdistämään Auneksentien ja Katilantien.

Tonttien koot vaihtelevat aina omakotitontin 700 neliömetristä yhtiömuotoisten tonttien 5 000 neliöön.

– Halukkailla on nyt mahdollisuus rakentaa pienelle tontille pieni omakotitalo, Norja tiivistää.

Alue jää pitkälti luonnontilaiseksi

Norja sanoo Niemistön alueen olevan tällä hetkellä Seinäjoen halutuin asuinpaikka, joskin alueen vetovoima on aina ollut suuri.

– Myös yksityiset tontit mahtavat olla kaikki pian myyty.

Alueen suosion syyksi Norja arvelee uutta koulua ja päiväkotia. Myös ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät. Niemistö on lisäksi osa arvokasta Ilmajoen Alajoen maisema-aluetta.

Asuntoalueen ympäristö jää pitkälti luonnontilaiseksi ja alueen vanhat polut säästetään.

Koirapuisto ja leikkipaikka alueelle on tulossa.

Matkaa keskustaan Niemistön ja Tervaojan alueelta on viitisen kilometriä. Keskustan ja Niemistönmaan välillä on jo toimivat joukkoliikenneyhteydet.

– Tulevaisuudessa yhteyksiä on tarkoitus parantaa myös radan alikululla.

Jätehuolto on kadun yhteistä

Alueelle on rakennettava harjakattoisia taloja. Pulpettikatto sallitaan vain korttelialueiden päätytonteilla. Tiilikuvioista peltikatetta ei ole lupa rakentaa.

– Toisen materiaalin ulkonäköä tulee tässäkin kohdin välttää, Norja täsmentää.

Murretuilla värisävyillä maalatut julkisivut tulee olla puuta, rappausta tai rappauksenomaista pinnoitetta. Yhtiömuotoisen korttelialueen joka kymmenes autopaikka tulee varata sähköautojen lataamista varten.

Jätehuolto tullaan kaduilla hoitamaan yhteisesti.

– Katu kiertää kussakin korttelissa lenkkinä. Lenkin keskitilaan on sijoitettu kadunvarsiasukkaiden yhteinen jätehuoltopiste. Samaan yhteyteen on mahdollista sijoittaa myös vierailijoiden autopaikka, Norja sanoo.

Katujen nimissä haluttiin kunnioittaa Niemistön ja Tervaojan alueen entisiä ja pitkäaikaisia käyttäjiä.

– Kadut on nimetty alueella muinoin laiduntaneiden lehmien mukaan.

Yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen sanoo Soukanjoen uuden asuntoalueen tonttien tulevan hakuun ensi vuoden lopulla.

Alueen teema on vesi ja viheralueet

Yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen sanoo Soukanjoen uuden asuntoalueen tonttien tulevan hakuun ensi vuoden lopulla.

Soukanjoen asuntoalueen laajennus sijaitsee Hamarintien ja Soukanjoentien välisellä alueella.

– Tontteja on kaavoitettu 47 kappaletta, joista 10 sijaitsee Holminkoskenkadun varressa, Seinäjoen kaupungin yleiskaavapäällikkö Jyrki Kuusinen sanoo.

Kaikkien tonttien koko on reilut 1 000 neliötä.

– Kolme tonttia on kaavoitettu useampiasuntoisille pientaloille, Kuusinen lisää.

Koko alueen pinta-ala on 15 hehtaaria ja kulku tulee olemaan Hamarintien kautta.

Leikkipaikka ja ulkoliikuntaa

Rakennusten ulkoasulle ei ole asetettu tiukkoja rajoitteita.

– Yhtenäinen ilme luodaan katon muodolla ja värillä eli vain tiilenpunainen harjakatto on määritelty kaavamääräyksessä, Kuusinen sanoo.

Viheralueiden lisäksi kaupungin liikuntatoimen kanssa alueelle on suunniteltu ulkoliikuntapaikka leikkikentän läheisyyteen. Sisääntulo- ja pääkadun varteen istutetaan niin ikään puustoa. Alueen teema on kuitenkin vesi.

– Erikoisuutena on alueen läpi kulkeva hulevesien laskuoja, jonka ympäristöön tehdään viheralue. Ilmastoon ja olosuhteisiin liittyen laskuojan varteen muodostetaan myös kosteikko tai pidätysallas, Kuusinen kertoo.

Uusi kaavoitettu alue sijaitsee Hamarintien ja Soukanjoentien välissä.

Palvelut ja koulut lähellä

Soukanjoen uuden asuntoalueen läheisyydessä on elintarvikekauppa, koulu ja päiväkoti.

– Alueelta on myös hyvä yhteys Kyrkösjärven rannoille, Kuusinen toteaa.

Soukanjoentien varressa on jo pyörätie, ja jokirannasta on yhteyksiä myös Puuttomantien ja Holminkosken alueille. Uusi turvallinen kevyen liikenteen ylitys tullaan rakentamaan saarekkeilla.

– Sitä pitkin päästään Bullerintien kautta Kyrkösjärven viheralueelle.

Kuusinen olettaa alueen liikenteen suuntautuvan vahvasti Törnävän suuntaan, mutta myös etelään päin liikkuvat pääsevät matkaan sujuvasti.

Myös Pajuluomalla edetään

Soukanjoen asuntoalue oli ollut kaupungin kaavoitusohjelmassa mukana jo muutaman vuoden.

– Varsinainen konkreettinen työ päästiin aloittamaan viime kesänä. Tontit tulevat hakuun vuoden kuluttua marras-joulukuussa, Kuusinen täsmentää.

Kaavoittajan näkökulmasta haasteita työhön toi vain rakennettu ympäristö.

– Peltoalueelle suunnittelussa ei ole esimerkiksi kalliopohjan tai muiden luonnontilaisten alueiden asettamia vaatimuksia tai rajoitteita.

Peltoalueesta tulee muistuttamaan myös asuntoalueen maatalouteen liittyvät kadunnimet.

Kyllä Soukanjoen uudesta asuntoalueesta on tulossa viihtyisä, hyvien liikenneyhteyksien ja ulkoilumahdollisuuksien äärellä oleva asuntoalue, Kuusinen uskoo.

Kuusinen muistuttaa myös Pajuluoman kaavoituksen etenevän. Pajuluoma 5 -alue tulee työn alle ensi vuonna.

– Vuonna 2025 tuolta alueelta tulee tarjolle lisää uusia tontteja.

Alueen erikoisuutena tulee olemaan asuntoalueen kupeeseen tehtävä laaja virkistysalue ulkoilureitteineen, mahdollisine lampineen ja koirapuistoineen.

Nyt haussa Hallilanvuori, Pajuluoma ja Latikka

Seinäjoen kaupungin uudet tontit tulivat haettaviksi 8.11.2023. Omakotitalorakentajille on tarjolla yhteensä 31 tonttia. Ne sijaitsevat Hallilanvuoren, Pajuluoman ja Nurmon Latikan alueilla. Ammattirakentajille on tarjolla omakotitonttien lisäksi asuinkerros- ja rivitalotontteja sekä asuinpientalotontteja Pajuluoman, Hallilanvuoren ja Karhuvuoren alueilla.

Hallilanvuoren tontit sijaitsevat Suoviidalla, minne on rakennettavissa perinteisten yksikerroksisten omakotitalojen lisäksi atriumtaloja sekä pienkerrostalo. Pajuluoman tontit sijaitsevat Ruukintien itäpuolella. Tonteista suurin osa rajautuu puistoalueeseen. Omakotitonteille ei ole asetettu ulkoasuun rajoitteita.  Nurmon Latikassa on tarjolla isoja tontteja maaseudun rauhassa, vain muutaman minuutin matkan päässä palveluista.

Kaikkia alueita yhdistää luonnon läheisyys sekä loistavat ulkoilumahdollisuudet. Yhdyskuntatekniikka rakennetaan talven aikana. Rakentaminen on mahdollista aloittaa ensi keväänä.

Esittelyt eTonttipalvelussa, jossa tapahtuu myös hakeminen. Viimeinen hakupäivä on 30.11.2023. Lisätietoa tonttihausta www.seinajoki.fi/tonttitori.

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
3.7/5 - (3 votes)
Artikkeliin liittyviä hakusanoja
kaavoitus niemistö Seinäjoki soukkajoki tervaoja

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset